Thẻ: Cây bầu

Biên tập: Quách Đoàn Trung Hiếu

Công dụng bất ngờ đến Cây bầu

Cây bầu là loại dây leo có tua cuốn phân nhánh, phủ lông mềm, có lá hình tim rộng không xẻ thùy hay hơi xẻ thùy nồng, hoa đơn tính, cùng gốc to, màu trắng, quả tròn, dài, có lông, vỏ màu lục nhạt hay sẫm, hoặc có đốm khi già thì vỏ quả ngoài hóa gỗ