Thẻ: Cây Bông

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Bông

Tên khoa học Gossypium sp. Thuộc họ Bông Malvaceae. Ta dùng vỏ rễ cây bông (Cortex Gossypii radicis) là dự phẩm của kỹ nghệ trồng bông. Sau khi hái cây bông ta đào rễ rửa sạch, bóc lấy vỏ phơi khô.