Thẻ: Cây Thược Dược

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Thược Dược

Cây Thược Dược còn gọi là thược dược. Tên khoa học Paeonia lactiflora Pall. (Paeonia albiflora Pall.). Thuộc họ Mao Lương Ranunculaceae. Bạch thược (Radix Paeoniae albae) là rễ phơi hay sấy khô của cây thược dược…