Thẻ: Cỏ đuôi lươn

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cỏ Đuôi Lươn

Cây Đuôi Lươn còn có tên là bồn bồn, điền thông. Tên khoa học Philydrum lanuginosum Banks (Garciana cochinchinensis Lour). Thuộc họ Cỏ đuôi lươn Philydraceae. Ten là cỏ đuôi lươn vì ngọn và cụm hoa giống đuôi con lươn.