Thẻ: giảm đau

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh Cây Bạch Đồng Nữ

Cây Bạch Đồng Nữ còn gọi là bần trắng, vậy trắng, mấn trắng, mò trắng. Tên khoa học Clerodendron fragrans Vent. Thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Ta dùng lá và rễ phơi khô hay sấy khô của cây bạch đồng nữ-Folium Clerodendri và Radix Clerodendri.