Thẻ: sa dạ con

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Thiên Lý

Cây Thiên Lý còn gọi là cây hoa lý, hoa thiên lý, đa lài hương. Tên khoa học Telosma cordata (Burm.f.) Merr. (Asclepias cordata Burm.f., Pergularia minor Andr. Pergularia odoratissima Wight, Asclepias odoratissima Roxb.). Thuộc họ Thiên lý Asclepiadaceae.