Thẻ: tưa lưỡi

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Rau Ngót

Cây Rau Ngót còn gọi là bồ ngót, bù ngót, hắc điện thần (Trung Quốc). Tên khoa học Sauropus androgynus (L) Merr. Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. Tên cây rau ngót trước đây được xác định là Phyllanthus elegans Wall.