Thẻ: Cây bán hạ

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh Cây Bán Hạ

Thiên Nguyệt lịch sách Lễ ký nói: Vị thuốc này sinh vào giữa mùa hạ nên gọi là bán hạ. Bán hạ là thân rễ phơi hay sấy khô và chế biến của nhiều cây khác nhau, đều thuộc họ Ráy Araceae.