Thẻ: Cây Đài hái

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Đài Hái

Cây Đài Hái còn gọi là du qua, dây mỡ lợn, dây hái, then hái, mướp rừng, dây sen, mak khing (Lào), Kigarasu-uri (Nhật). Tên khoa học Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. (Trichosanthes macrocarpa Blume). Thuộc họ Bí Cucurbitaceae.