Thẻ: Cây ngưu tất

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Ngưu Tất

Cây Ngưu Tất còn có tên là cây cỏ xước, hoài ngưu tất. Tên khoa học Achyranthes bidentata Blume. Thuộc họ Giền Amaranthaceae. Ta dùng rễ phơi hay sấy khô – Radix Achyranthis bidentatae- của cây ngưu tất.