Thẻ: Cây Nhọi

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Nhọi

Công dụng trị của bệnh cây nhọi.
Hiện nay đang được dùng thí nghiệm rộng rãi chữa bệnh ta chảy, khí hư do trùng roi âm. Dùng dưới hình thức thuốc sắc hay chế thành cao. Ngày dùng 20-40g lá tươi, nấu với nước (200ml), uống thay nước. Hoặc có thể nấu thành cao như sau: 1kg lá nhội, nấu với nước nhiều lần; lọc lấy nước cô đặc còn 50 ml; bôi vào âm đạo những người bị khí hư do trùng roi âm đạo.