Thẻ: Cây tô mộc

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Tô mộc

Cây Tô Mộc còn có tên là cây gỗ vàng, cây vang nhuộm, cây tê phượng( do cây này mọc ở nước Tổ Phượng, một nước cổ ở vùng hải đảo Trung Quốc). Tên khoa học Caesalpinia sappan L. Thuộc họ Vang Caesalpiniaceae.