Thẻ: chảy máu cam

Biên tập: Tố Nga

Công dụng trị bệnh của Cây Duyên Hồ Sách

Cây Duyên Hồ Sách còn gọi là huyền hồ sách, nguyên hồ. Tên khoa học Corydalis ambigua Ch, et schl. Thuộc họ Thuốc phiện Papaveraceae. Tên vị thuốc vốn là Huyền hồ sách, trong sách thuốc “Khai tống bản thảo” Vì tên vua Tống là Huyền, nên đổi vị thuốc là Duyên hồ sách.