Thẻ: Covid-19

Biên tập: Quách Đoàn Trung Hiếu

6 cách phòng bệnh COVID-19 sai lầm bạn bên tránh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 không có dấu hiệu dừng lại, nên cách phòng bệnh COVID-19 là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy, việc phòng bệnh sai lầm không chỉ vô ích trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân trong mùa dịch bệnh mà còn có khả năng đe dọa đến tính mạng của bạn.